NLP

NLP (NeuroLinguistisch Programmeren) heeft een aantal aannames, oftewel uitgangspunten:

 • Elk gedrag was de beste keus die iemand op dat moment had.
 • Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie.
 • Mislukking bestaat niet, alleen feedback.
 • De betekenis van je gedrag is de reactie die het oproept.
 • Als wat je doet niet werkt, doe dan wat anders.
 • Diegene met de meest flexibiliteit wint, leef met opties
 • Verleden is niet gelijk aan de toekomst
 • De kaart is niet het gebied.
 • Respecteer het model van de wereld van die ander
 • Je kunt niet niet communiceren
 • Iedereen heeft alle hulpbronnen bij zich
 • Als iemand het kan, kan ik het leren
 • Contact voor contract

In alle benaderingen van coaching en therapie die wij kennen, is het de coach of therapeut die de structuur aanbrengt. De coach houdt het verloop van het veranderingstraject in de gaten, hij vat samen wat er de vorige keer gebeurd is, hij heeft een protocol voor het verloop van de verandering, hij gaat na in welke fase de coaching zich bevindt, hij controleert of er duidelijke doelen en hindernissen zijn gedefinieerd, hij formuleert het contract met de cliënt, enz, enz, enz. De cliënt kan helemaal vergeten waarvoor hij ook alweer bij de coach kwam, wat ook alweer de doelstellingen waren, de cliënt heeft geen idee in welke fase hij/zij zich bevindt. Dit houdt de coach allemaal voor hem/haar bij, soms zelfs met allerlei formulieren en schema’s.